หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > กิจกรรมแชร์ประสบการณ์จาก Starup โดย คุณเกศกมล CEO แบรนด์ "อากงอาม่า"
กิจกรรมแชร์ประสบการณ์จาก Starup โดย คุณเกศกมล CEO แบรนด์ "อากงอาม่า"
กิจกรรมแชร์ประสบการณ์จาก Starup โดย คุณเกศกมล CEO แบรนด์ "อากงอาม่า"
18 Feb, 2024 / By agong-ama
Images/Blog/I5EMYVIt-428378317_24887919444157419_824880080373441678_n.jpg

อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ SSIP TSU ได้จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการในโครงการอบรมสร้างแรงบันดาลใจและกระบวนการคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการ

ในวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.