หน้าหลัก > รายการ > เช็ค 10 สัญญาณเตือน ! "อัลไซเมอร์"
เช็ค 10 สัญญาณเตือน ! "อัลไซเมอร์"
เช็ค 10 สัญญาณเตือน ! "อัลไซเมอร์"
28 Aug, 2021 / By agong-ama
Images/Blog/DWw5qqwT-13-lockdownHow2Eat-14052021-content-1_0.jpg

เช็ค 10 สัญญาณเตือน !

"อัลไซเมอร์" เป็นหนึ่งในอาการปวดเรื้อรังที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงทางสมอง และความผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งมักจะพบมากในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการหลงลืมเรื่องง่ายๆ หรือ พูดแบบเดิมซ้ำๆ

1. สูญเสียความทรงจำ

2. นึกสิ่งที่จะพูดไม่ออก

3. จดจำสิ่งที่เคยทำไม่ได้

4. ย้ำคิดย้ำทำ ทำอะไรซ้ำๆ

5. ลำบากในการพูดหรือเขียน

6. มีอาการแปรปรวนง่าย

7. ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้

8. มีอาการเฉยเมยอย่างรุนแรง

9. ไม่สนใจสิ่งที่เคยสนใจ

10. ปรับตัวเข้ากับสังคมได้น้อยลง

 

#อากงอาม่า #AgongAma

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.